Lidgeld 2019

Tot nu toe hebben 226 leden hun lidmaatschap vernieuwd.
Voor zij die het nog niet gedaan hebben: tot en met de eerste archiefbrunch van dit jaar is je lidmaatschap 2018 nog geldig, nadien vervalt dit.

Wens je de driemaandelijkse nieuwsbrief verder te blijven ontvangen en van andere voordelen te genieten, vragen wij je je jaarlijkse bijdrage te storten
  • € 20 gewone leden
  • € 40 steunende leden
op rekening IBAN BE93 068-2420772-67
liefst met vermelding van de naam van het lid én het email-adres waar we je - indien nodig - kunnen bereiken.

Vriendelijk dank voor je steun